Historia Ogrodów Biskupich

- wystawa stała

"Historia Ogrodów Biskupich" - wystawa stała dostępna w godzinach otwarcia Galerii Ogrody Cystersów.

 

Opracowanie wystawy

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.