Aktualności

Trwają prace budowlane i rewitalizacyjne w parku

Trwają prace budowlane i rewitalizacyjne w Barokowym zespole parkowym

W kolejną fazę wkroczyły działania przy rewaloryzacji Ogrodów Biskupich. Na obecnym etapie roboty koncentrują się na remoncie zabytkowych obiektów objętych projektem. W obu budynkach trwają prace we wnętrzach.

W budynku Wozowni naprawiana jest więźba dachowa, wymieniane są wszystkie instalacje, posadzki oraz pokrycie dachu. Postępuje także ocieplanie obiektu od wewnątrz tak, by zachować jego ceglaną elewację. W budynku bramnym wymieniane są z kolei m.in. posadzki, tynki, okładziny, piwniczne nadproża, okna i drzwi.

W zakresie rewaloryzacji kontynuowane są prace przy parkowych alejkach. Położono instalację elektryczną dla nowego oświetlenia i systemu monitoringu oraz instalację wodną dla zasilania systemu nawadniania.

Rozpoczęto także zaplanowane w projekcie działania marketingowe, służące wypromowaniu Ogrodów Biskupich. Obejmują one m.in. intensywną aktywność w mediach społecznościowych: prowadzone są stale aktualizowane profile na portalach internetowych Facebook, Tweeter, Instagram, informujące zarówno o celach projektu oraz postępach prac, jak i prezentujące historię pelplińskiego parku, jak i samego zakonu cystersów.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.