Aktualności

Barokowe Ogrody Biskupie w Pelplinie odzyskają dawny blask

Trwają prace remontowo-budowlane na terenie Ogrodów Biskupich – zespołu parkowego wokół Pałacu Biskupiego w Pelplinie

Trwa rewaloryzacja Ogrodów Biskupich w Pelplinie – zabytkowego zespołu parkowego, znajdującego się na terenie dawnego opactwa cysterskiego. Przedsięwzięcie obejmuje nie tylko zagospodarowanie terenu, lecz także gruntowne remonty dwu XIX-wiecznych budynków na terenie parku – Domu Bramnego oraz Wozowni, w której powstać ma Galeria Ogrody Cystersów. Docelowo park udostępniony będzie dla zwiedzających, służąc nie tylko w sezonie turystom i pielgrzymom, ale także na co dzień mieszkańcom samego Pelplina.

Ogrody zaprojektowano w stylu barokowym, jednak przez lata zaniedbań i niezgodnych z oryginalnym założeniem nasadzeń, zatraciły swój charakter. Przywrócenie im pierwotnego wyglądu jest celem trwających obecnie działań. Postępują prace nad szatą roślinną – usuwane są samosiejki, przycinane pozostałe zadrzewienie i nasadzane nowe, zgodne z historycznym założeniem. Ważnym elementem jest tu odtworzenie oryginalnego, geometrycznego układu alejek, tak charakterystycznych dla ogrodów barokowych – pod nowe przygotowano już podłoże, natomiast tam, gdzie istniejące ścieżki nie zakłócają pierwotnego stylu, rozebrano już starą, zniszczoną nawierzchnię i przygotowano podłoże pod nową. Trwa również instalacja nowego oświetlenia i monitoringu.

Drugim zadaniem w ramach projektu jest gruntowny remont dwu zabytkowych budynków -  dawnej wozowni i budynku bramnego, obu z XIX w., obu wymagających natychmiastowych interwencji. We wnętrzu wozowni – po odpowiedniej adaptacji, między innymi dobudowaniu przeszklonego holu na dziedzińcu – powstanie Galeria Ogrody Cystersów, prezentująca wystawy związane głównie z cystersami, ich sposobem życia i historią w Pelplinie, na Pomorzu, w Europie.

Całości działań dopełni montaż szeregu elementów, będących już współczesnym standardem, takich jak infokiosk, mosiężne plakiety informacyjne, mapa parku ze szkła hartowanego, czy makiety z brązu – zarówno Ogrodów, jak i całego Opactwa Pocysterskiego.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.