Aktualności

Barokowy Zespół Parkowy w Pelplinie odzyskuje dawny blask

Barokowy Zespół Parkowy w Pelplinie odzyskuje dawny blask

W marcu 2019 r., w wyniku przeprowadzonego przetargu Diecezja Pelplińska podpisała umowę z wykonawcą zadania modernizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku wraz z pracami remontowymi, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków na terenie w/w parku w ramach projektu pn. Barokowy Zespół Parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo – kulturalnej.

W ramach umowy zostaną wykonane następujące prace:

  • Rewaloryzacja Ogrodu Biskupiego -zabytkowego parku w Pelplinie, w szczególności wykonanie alejek i dróg w parku, pielęgnacja drzew, kształtowanie terenów zielonych, nasadzenia krzewów, wykonanie nawodnienia w parku, wykonanie oświetlenia w parku, wykonanie monitoringu w parku, wykonanie sceny na terenie parku.
  • Prace budowlane, sanitarne i elektryczne w budynku dawnej wozowni, adaptacja budynku na Galerię Ogrody Cystersów, w szczególności: wymiana elementów stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych ścian budynku w technologii ocieplenia od wewnątrz aktywną kapilarnie płytą ze sztywnej pianki poliuretanowej grubości 5 cm, docieplenie połaci dachowej wełną mineralną grubości 25 cm w obrębie pomieszczeń użytkowych – pom. z otwartą więźbą dachową, docieplenie stropu drewnianego wełną mineralną grubości 25 cm dla pomieszczeń poddasza nieużytkowego, modernizacja instalacji: grzewczej, wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,  wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, przebudowa wnętrza obiektu oraz prace remontowe wewnętrzne: izolacja przeciwwilgociowa muru, wymiana posadzek, tynki wew. i okładziny, roboty murowe i ścianki działowe, budowa przeszklonego korytarza od strony dziedzińca, wymiana pokrycia dachowego, remont murów (elewacji), więźby dachowej, kominów, remont dziecińca, montaż czujek ruchu, montaż kamer wew., montaż urządzenia do cyfrowego zapisu obrazu, montaż pulpitu obsługowego  (konsoli) z wyświetlaczem LCD, montaż czujek pożarowych, opracowanie projektu i wykonanie malunku ściennego w sali dla dzieci.
  • Remont budynku bramnego obejmujący prace rozbiórkowe wewnątrz budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej muru, nowe posadzki, nowe tynki wewnętrzne i okładziny, roboty murowe i ścianki działowe, naprawa nadproży w piwnicy, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Ponadto umowa także obejmuje wykonanie i zamontowane makiet 3D przedstawiających Opactwo Pocysterskie i Ogrody Biskupie, mapa w formie tablicy z informacjami o atrakcjach Ogrodów, plakiety informacyjne i infokiosk.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.