Aktualności

Rewaloryzacja Ogrodów Biskupich w Pelplinie

Rewaloryzacja Ogrodów Biskupich w Pelplinie

Trwają prace remontowo-budowlane na terenie Ogrodów Biskupich – zespołu parkowego wokół Pałacu Biskupiego w Pelplinie. Przedsięwzięcie, którego nadrzędnym celem jest rewaloryzacja zabytkowego parku, obejmuje także gruntowne remonty dwu XIX-wiecznych budynków na jego terenie – Domu Bramnego oraz Wozowni, w której powstać ma Galeria Ogrody Cystersów.

Znakomita większość zabiegów przy szacie roślinnej została już wykonana, podobnie jak prace nad odtworzeniem oryginalnego, geometrycznego układu alejek. Postępują także przygotowania do robót budowlanych przy dawnym Domu Bramnym i Wozowni. Oba budynki, narażone na stałe zawilgocenie, wymagają istotnych napraw. W Domu Bramnym potrzebna jest nade wszystko izolacja przeciwwilgociowa murów, a także gruntowny remont zniszczonych wnętrz – wymienione będą między innymi posadzki, tynki, okładziny, piwniczne nadproża, okna i drzwi. Zakres robót przy Wozowni jest jeszcze większy. Najpilniejszej interwencji wymaga grożący zawaleniem dach oraz mury. Budynek zostanie również ocieplony, jednak od wewnątrz, by zachować jego ceglaną elewację. Wymienione będą posadzki, okna i drzwi, a także wszystkie instalacje: grzewcza, elektryczna, sanitarna i wentylacyjna. Obiekt zostanie wyposażony w monitoring i system przeciwpożarowy. Przebudowie ulegną wreszcie jego wnętrza, a na wyremontowanym dziedzińcu dobudowany ma być przeszklony korytarz – wszystko po to, by dostosować Wozownię do jej nowej funkcji wystawienniczej. Powstanie tu bowiem Galeria Ogrody Cystersów, w której prezentowane będą wystawy związane z historią i sposobem życia cystersów, a także prowadzone zajęcia kulturalno-edukacyjne.  

Galeria nie będzie jednak jedyną atrakcją Ogrodów. W parku znajdą się również między innymi nowa aleja różana, odlane z brązu makiety Ogrodów i Opactwa, infokiosk, mosiężne tabliczki informacyjne, mapa ze szkła hartowanego. Wybudowana zostanie altana, służąca jako scena dla najróżniejszych wydarzeń kulturalnych, które regularnie urządzane są w Pelplinie. Zaplanowano także przestrzeń wypoczynku dla rodzin z dziećmi, wyposażoną w takie atrakcje dla najmłodszych, jak wierzbowe tunele, bukszpanowy labirynt z trampoliną, czy wielka piaskownica pod wierzbowym baldachimem.  

Docelowo park udostępniony będzie dla zwiedzających, służąc zarówno turystom i pielgrzymom, jak i mieszkańcom samego Pelplina.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.