Aktualności

Barokowy Zespół Parkowy – postęp prac

Barokowy Zespół Parkowy – postęp prac

W pelplińskich Ogrodach Biskupich postępują roboty budowlane. W parku mocno zaawansowane są prace w zakresie dróg i alejek. Zakończono już układanie krawężników i obrzeży, trwa wykonanie nawierzchni ścieżek parkowych. Gotowe są już również linie zasilające zarówno dla oświetlenia w parku, jak i systemu monitoringu – w kolejnym etapie zamontowane zostaną lampy, kamery itp. Postępują także prace przy instalacji nawadniającej. Wykonano już główne wodociągi, sekcje nawadniające, studnie nawadniające.

Zakończono także podstawowe zabiegi w zakresie renowacji zieleni w parku. Prace pielęgnacyjne w drzewostanie prowadzone były między innymi w alei grabowo – lipowej, gdzie dokonano cięć sanitarnych i redukujących. Prace objęły też takie zabiegi jak karczowanie krzewów, frezowanie pni, czy oczyszczanie terenu.

Rozpoczęto także pierwsze prace przy jednym z dwu zabytkowych budynków na terenie Ogrodów Biskupich przewidzianych do remontu w ramach projektu – XIX-wiecznej Wozowni. Zakres prac obejmuje gruntowny remont obiektu wraz z jego rozbudową o przeszklony korytarz na dziedzińcu oraz przystosowanie go do pełnienia funkcji wystawienniczo-edukacyjnej. W budynku powstanie Galeria Ogrody Cystersów, prezentująca wystawy związane z cystersami i prowadząca zajęcia kulturalno-edukacyjne. 

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.