Obiekty

Ogrody Biskupie

Założenie parkowe powstało wraz z Pałacem Biskupim wybudowanym w latach 1837-38. Jego zasadniczy układ zachował się do dziś – główna oś parkowego wnętrza przebiegała tak, jak obecnie, wiodąc na południe wzdłuż stawu między dwoma historycznymi alejami: grabową i lipowo-kasztanowcową.

Ta główna przestrzeń, oryginalnie parterowa – trawiasta i otwarta, po II wojnie światowej uzyskała nowe, ahistoryczne i nie zawsze szczęśliwe obsadzenia drzew i krzewów. Szczególnie liczne dęby czerwone powodowały, że wnętrze parkowe straciło swoje walory otwartej przestrzeni – drzewa te zostały przesadzone.

Głównym elementem dekoracyjnym Ogrodów jest duża okrągła rabata kwiatowa tuż pod Pałacem – tzw. parter – widoczna również na zdjęciu z 1905 roku. W okresie powojennym posadzono tu głównie gatunki iglaste o formach płożących, czy kulistych, nie współgrających z zabytkowym charakterem parku. Parter został odtworzony zgodnie z ryciną, pokazującą identyczną rabatę we wzorniku kwietników ogrodowych W. Bielskiego z 1908 roku.

Również podjazd pod Pałac od strony barokowych schodów, prowadzących do kamiennego mostku nad Wierzycą wymagał pewnych przekształceń dla przywrócenia dawnej formy założenia.

Dawna wozownia

Wymurowana na planie litery U, z czerwonej cegły, w I połowie XIX w., służyła, zgodnie z nazwą, jako budynek stajenny na wozy. Jej stan techniczny był zły, w wielu miejscach wręcz alarmujący. Podstawowym problemem było zawilgocenie murów na skutek podciągania wilgoci z gruntu, a także grożący katastrofą dach budynku. W wielu miejscach powyginany, z licznymi ubytkami w dachówce, również będącej w nienajlepszym stanie.

W ramach projektu wykonana została termomodernizacja (w tym ocieplenie murów od wewnątrz tak, by zachować odnowioną ceglaną elewację) i generalny remont więźby i pokrycia dachu. Wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, posadzki, tynki i wszystkie instalacje grzewcza, wentylacyjna, wodno-kanalizacyjna i elektryczna. Wnętrza zostały zaadaptowane do nowej funkcji kulturalno-edukacyjnej, między innymi od strony odremontowanego dziedzińca dobudowany został przeszklony korytarz.

Dawny dom bramny

Budynek bramny z I połowy XIX w., zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie północno-zachodniego wejścia na teren zespołu pałacowo-parkowego. Jakkolwiek elewacja i dach pozostawały w stanie w miarę zadowalającym, niestety wnętrze, na skutek braku izolacji, znajdowało się w coraz gorszym. Projekt przewidywał przede wszystkim wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej murów, wymianę posadzek, tynków wewnętrznych stolarki okiennej i drzwiowej, a także naprawy nadproży w piwnicy.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.