Obiekty

Ogrody Biskupie

Założenie parkowe powstało wraz z Pałacem Biskupim wybudowanym w latach 1837-38. Jego zasadniczy układ zachował się do dziś – główna oś parkowego wnętrza przebiegała tak, jak obecnie, wiodąc na południe wzdłuż stawu między dwoma historycznymi alejami: grabową i lipowo-kasztanowcową.

Ta główna przestrzeń, oryginalnie parterowa – trawiasta i otwarta, po II wojnie światowej uzyskała nowe, ahistoryczne i nie zawsze szczęśliwe obsadzenia drzew i krzewów. Szczególnie liczne dęby czerwone powodują, że wnętrze parkowe straciło swoje walory otwartej przestrzeni – drzewa te zostaną przesadzone.

Głównym elementem dekoracyjnym Ogrodów, obecnie już nie istniejącym, była duża okrągła rabata kwiatowa tuż pod Pałacem – tzw. parter – widoczna na zdjęciu z 1905 roku. W okresie powojennym posadzono tu głównie gatunki iglaste o formach płożących, czy kulistych, nie współgrających z zabytkowym charakterem parku. Parter zostanie odtworzony zgodnie z ryciną, pokazującą identyczną rabatę we wzorniku kwietników ogrodowych W. Bielskiego z 1908 roku.

Również podjazd pod Pałac od strony barokowych schodów, prowadzących do kamiennego mostku nad Wierzycą, wymagać będzie pewnych przekształceń dla przywrócenia dawnej formy założenia.

Dawna wozownia

Wymurowana na planie litery U, z czerwonej cegły, w I połowie XIX w., służyła, zgodnie z nazwą, jako budynek stajenny na wozy. Jej stan techniczny jest zły, w wielu miejscach wręcz alarmujący. Podstawowym problemem jest zawilgocenie murów na skutek podciągania wilgoci z gruntu, a także grożący katastrofą dach budynku. W wielu miejscach powyginany, z licznymi ubytkami w dachówce, również będącej w nienajlepszym stanie.

W ramach projektu wykonana zostanie termomodernizacja (w tym ocieplenie murów od wewnątrz tak, by zachować odnowioną ceglaną elewację) i generalny remont więźby i pokrycia dachu. Wymieniona będzie stolarka okienna i drzwiowa, posadzki, tynki i wszystkie instalacje grzewcza, wentylacyjna, wodno-kanalizacyjna i elektryczna. Wnętrza zostaną zaadaptowane do nowej funkcji kulturalno-edukacyjnej, między innymi od strony odremontowanego dziedzińca dobudowany zostanie przeszklony korytarz.

Dawny dom bramny

Budynek bramny z I połowy XIX w., zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie północno-zachodniego wejścia na teren zespołu pałacowo-parkowego. Jakkolwiek elewacja i dach pozostają w stanie w miarę zadowalającym, niestety wnętrze, na skutek braku izolacji, znajduje się w coraz gorszym. Projekt przewiduje przede wszystkim wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej murów, wymianę posadzek, tynków wewnętrznych stolarki okiennej i drzwiowej, a także naprawy nadproży w piwnicy.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.