Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://park-pelplin.pl jest: Diecezja Pelplińska, ul. Biskupa Dominika 11,83-130 Pelplin, adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: +48 58 536 12 21

 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 3. Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w serwisie.

 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików "cookies" (tzw. "ciasteczka") oraz zapisywanie zapytań przesyłanych do serwera, na którym przechowywany jest serwis.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel i zakres zbierania danych

 1. Podczas korzystania ze strony internetowej pobierane są informacje : adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, nazwa domeny, wyświetlana stronę serwisu, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, adres strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika oraz w przypadku logów serwera dodatkowo : zapytanie o dane i odpowiedź serwera. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 2. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następującym celu: prezentacja informacji zawartych w serwisie oraz analiza statystyczna służąca badaniu aktywności użytkownika w serwisie i poziomu atrakcyjności poszczególnych jego elementów. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 3. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi serwisu.
 4. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie podlegają logowaniu (tzw. logi administratora). Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 5. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: IQ PL Sp. z o.o. (iq.pl)
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 7. Okres przetwarzania danych - do momentu opracowania i wykorzystania statystyk, dla których celów są zbierane.
 8. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google LCC z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie anonimowe informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików "cookies" w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 9. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
  • Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  • W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
  • Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Udostępnienie danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej, dostawcy usługi hostingowej na zasadzie powierzenia oraz pracownikom i współpracownikom, którzy korzystają z danych w celu realizacji działania strony. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  • Dostęp do danych – art. 15 RODO
  • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  • Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  • Sprzeciw – art. 21 RODO
  • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Polityka plików "cookies" 

Informacje dotyczące plików "cookies" znajduje się pod adresem https://park-pelplin.pl/polityka-cookies

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.