Aktualności

Ogrody Biskupie w Pelplinie - dla mieszkańców i turystów

Ogrody Biskupie w Pelplinie - dla mieszkańców i turystów

Rozmowa z Tomaszem Lesnerem z Instytutu Inicjatyw Europejskich

– Rozmawiamy z panem Tomaszem Lesnerem z Instytutu Inicjatyw Europejskich, pełnomocnikiem biskupa Diecezji Pelplińskiej ds. projektów finansowanych z funduszy UE. W Pelplinie realizowane są aktualnie aż trzy takie projekty, a jeden z nich dotyczy Ogrodów Biskupich. Dlaczego wybrano akurat je za cel kolejnych działań na terenie zespołu pocysterskiego w Pelplinie?

– Projekt „Barokowy zespół parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo – kulturalnej” wpisuje się w całościowo pomyślaną wizję zmian w Pelplinie, stanowiąc jeden z elementów spójnej strategii jego rozwoju. Przedsięwzięcie odpowiada na szereg potrzeb miasta, postrzeganego z perspektywy ośrodka turystycznego. Nade wszystko na najważniejszy chyba mankament, który wymieniają turyści i pielgrzymi przybywający do tutejszej Bazyliki, Opactwa, Muzeum – brak miejsca, w którym można by „po prostu posiedzieć”. Do tego celu Ogrody Biskupie nadają się idealnie, nie tylko umożliwiając odpoczynek po lub w trakcie zwiedzania, ale w dodatku zajmując przestrzeń dokładnie między Bazyliką i klasztorem a Muzeum i Archiwum. Ich otwarcie dla odwiedzających jest więc logiczne, a park w naturalny sposób stanie się nowym ciągiem komunikacyjnym między tymi dwoma miejscami.

Zarazem sposób zagospodarowania Ogrodów ma sprawić, by służyły nie tylko jako atrakcja dla turystów i innych odwiedzających Pelplin. Dzięki projektowi Diecezji będą one przede wszystkim służyć na co dzień, również poza sezonem turystycznym, lokalnej społeczności – dokładnie tak, jak – również pocysterski – Park Oliwski służy mieszkańcom Trójmiasta. Mam tu na myśli zwłaszcza przestrzeń wypoczynku, gdzie znajdą się najrozmaitsze atrakcje dla najmłodszych, jak bukszpanowy labirynt z trampoliną, wierzbowe tunele, czy wielka piaskownica pod wierzbowym baldachimem.

– Na czym jeszcze – oprócz powstania strefy dla rodziców z dziećmi – ma polegać rewaloryzacja Ogrodów?

Nadrzędnym celem projektu jest przywrócenie im wyglądu nieco bliższego oryginalnemu. Jedną z najbardziej zauważalnych zmian będzie odtworzenie przed Pałacem tzw. ”parteru”, czyli kompozycji z niskich krzewów i kwiatów – szczęśliwie zachowały się nie tylko jego archiwalne zdjęcia, ale nawet jego precyzyjny rysunek wraz z wykazem użytych roślin. Innym elementem pierwotnego wyglądu, który wróci do parku, jest kaskada okalająca barokowe schody prowadzące do mostku nad Wierzycą. Oczywiście odpowiednie zabiegi przejdzie także cała tzw. „szata roślinna” Ogrodów – zabytkowe drzewa poddane zostaną pielęgnacji, inne, nie pasujące do pierwotnego charakteru tego miejsca przesadzone, a nasadzone kolejne, już zgodne z oryginalnym zamysłem. Odnowione zostaną alejki i drogi, wybudowana zostanie scena-altana, powstanie aleja różana, zamontowane zostaną oświetlenie, monitoring, instalacja do nawadniania.

logo projektu
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.